Ekonomisti

Potrebne osobe sa zavrsenim Ekonomskim fakultetom...