Poslodavci

omladinska zadruga poslodavci

Naš HR tim u Srbiji više od dvadeset godina sarađuje sa stranim i domaćim kompanijama, pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima na privremeno povremenim poslovima. Veliko iskustvo koje smo stekli u radu sa kompanijama u Srbiji može da Vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima ovakve organizacije.

Usluge Omladinske i studentske zadruge “Avala” su:

Angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima
Angažovanje radnika na sezonskim poslovima
Angažovanje radnika usled povećanog obima posla – obavljanje svih pomoćnih poslova za koje poslodavac ne zasniva radni odnos sa radnikom
Angažovanje radnika na određeni vremenski period

U dosadašnjem radu posedujemo iskustvo u saradnji sa preko 800 komitenata. Trenutno u svojoj bazi imamo preko 4000 članova, od toga 700 radno angažovanih. Povezani smo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje što nam pomaže da dodjemo do potrebnih radnika za usko specijalizovane poslove.

Koeficijenti obracuna:

Kategorija Opis Koeficijent
I Studenti do 26 godina 1,292567
II Nezaposlena lica do 30 godina sa overenom zdravstvenom knjizicom. Prijavljuju se u CROSO (centralni registar) po sifri 121 – članovi omladinske, odnosno studentske zadruga, koji zdravstveno osiguranje ostvaruju po drugom osnovu 1.6083723
III Nezaposlena lica do 30 godina 1.7911842

omladinska zadruga