Vesti/Edukacija
March 11, 2016

Za vreme, pre i posle razgovora za posao: Evo šta treba da uradite

Za vreme, pre i posle razgovora za posao: Evo šta treba da uradite

Poučnih tekstova o razgovorima za posao ima mnogo, ali retko koji zaokružuje sve tri faze koje čine ovaj događaj. Ovde ćemo pokušati da pokrijemo sve važne tačke.

Pre razgovora:

Saznajte sve o radu kompanije, njenom poslovanju, ali i o poslovnoj politici. Pokušajte da dođete do informacija o osobi sa kojom ćete razgovarati. Ovako ćete osigurati da razgovor protekne bez trzavica.

Pripremite se na vreme. Ponesite više primeraka svog rezimea i drugog materijala koji prilažete. Organizujte ga po logičnom redosledu, tako da vašem sagovorniku bude pregledan. Nikad ne možete znati koliko će ljudi biti prisutno, pa je preporučeno da imate barem po tri primerka svakog dokumenta.

Pre nego što uđete na razgovor, uverite se da je vaš telefon isključen. Režim vibriranja nije dovoljno dobro rešenje.

Predvidite dovoljno vremena za moguće nepovoljne scenarije, poput gužve u saobraćaju, i krenite na vreme. Potrudite se da stignete barem 15 minuta ranije na mesto razgovora.

Za vreme razgovora:

Sam razgovor se sastoji iz nekoliko etapa:

Prvi utisak: Sitnice koje mnogo znače jesu samouveren, ali ne i pretenciozan stav, stalni kontakt očima i snažan stisak ruke.

Prodajte sebe: Budite spremni na pitanje „Kažite nam nešto o sebi”. Odmah stavite akcenat na veštine koje posedujete koje su relevantne za poziciju na koju ste konkurisali.

Izbegavajte negativne komentare: Čak i ako vas zatekne poneko pitanje na koje bi vaš odgovor morao da bude negativan, potrudite se da ga preokrenete na nešto pozitivno. Odajte utisak nekoga ko je uopšte uzevši vedar i pozitivan. I ni po koju cenu ne govorite loše o svom bivšem pretpostavljenom ili kompaniji u kojoj ste radili.

Vaše veštine, ponovo: Za vreme razgovora okrećite priču na svoje veštine koje su primenljive na posao koji ćete obaviti. Vaš poslodavac bi želeo da zna gde ćete i na koji način biti od koristi.

Ispričajte svoju priču: Potkrepite svoj stav da ste pravi kandidat primerima iz prakse. Navedite u kojim su situacijama vaše konkretne veštine pomogle da se prevaziđe kriza, razreši problem ili unapredi poslovanje.

Novac: Sačekajte drugu polovinu intervjua sa pitanjem finansija. Postoje velike šanse da će vam vaš sagovornik postaviti ovo pitanje, pa imajte spremljen odgovor.

Posle razgovora:

Na zapadu se praktikuje slanje poruke koja iskazuje zahvalnost kandidata zbog pružene šanse nezavisno od ishoda procesa selekcije. Stoga, možete pokušati da iskoristite dobar utisak koji ste ostavili i zahvaliti se na pokazanom interesovanju prikladnom porukom. Preporučuje se rukom napisana poruka, ali u zavisnosti od tipa kompanije, moguće je ovome pristupiti na drugi način, elektronskom poštom i na slične načine.

Ne objavljujte na društvenim mrežama utiske o intervjuu dok ne budete sigurni da ste dobili posao. Danas je normalno da HR menadžeri proveravaju profile na društvenim mrežama potencijalnih kandidata.

Zapišite utiske o razgovoru i pitanja koja su vam bila postavljena. Zabeležite gde ste, po svom mišljenju, dali nedovoljno dobre odgovore, a gde ste se snašli. Budite sigurni da će vam ovi podaci zatrebati u budućnosti. Bolje je da o razgovoru ostane traga nego da se pred sledeći intervju prisećate detalja.

Hvala što ste čitali 🙂

(Kurir)

About this author