logo
Poslovi
Članstvo
Za Poslodavce
Propisi
Kontakt
Blog
Prijava

Fakultetska ekspedicija: Kako izabrati svoj put ka uspehu

Fax.jpg
Posao Edukacija Studiranje

Pred vama je trenutno jako raznolik izbor akademskih mogućnosti ali nijedna smernica za siguran i pravi izbor istih. Uzbuđenje, nesigurnost, mešavina odlučnosti ali i neodlučnosti dodatni su izazovi sa kojima se kao maturanti trebate suočiti. Da li je lako izabrati buduće akademsko usmerenje i time odrediti i kanalisati smer vaših interesovanja i mogućnosti? Za jedan takav izazov jednostavan odgovor sa da ili ne, složićete se, ne bi dao sjajne rezultate.

Lavirint izbora je pred vama, sajtovi fakulteta, njihovi promotivni materijali, profesori vaše škole sa njihovim predlozima ali bez konkretnih saveta koji izbor je baš tvoj. Surovo ili ne odluka na kraju i jeste na tebi, a mi ti u nastavku dajemo nekoliko korisnih saveta i smernica koje ti mogu olakšati put ka ispravnom odabiru:

  1. Proceni svoja interesovanja i mogućnosti!
  Kao i tokom srednje škole uvek imamo neke oblasti, predmete, aktivnosti koji su nam manje ili više interesantni i u kojima se bolje ili lošije snalazimo. Pre nego što ruka krene da na pretraživaču otkuca “Koji fakulteti postoje?”, potrebno je napraviti pretragu svojih interesovanja, veština ali i svojih mogućnosti. Samoprocena je temelj pretrage i dobrog izbora. Da li ste više skloni društvenim naukama, prirodnim naukama, umetnosti ili tehnologiji? Prvo razmislite o tome!
  2. Jasno postavi svoje dugoročne ciljeve.
  To je lako reći zar ne? Ali odgovora na pitanje gde sebe vidim za 5 ili 10 godina u profesionalnom smislu ni na vidiku. U transnacionalnom svetu gde su promene ne samo česte nego i ubrzane, uskladiti svoje mogućnosti sa trenutnim i budućim promena i postaviti cilj, može da liči na sve osim na činjenicu da donosimo pravu odluku. Bitno je da budete realni i da svoj izbor ne kanališete vodeći se isključivo jednom smernicom. Evo nekih predloga kako bi put kao jasnom cilju mogao da izgleda:
  - Bitno mi je da posle završenog fakulteta imam dosta znanja kojim raspolažem kako bih izgradio uspešnu karijeru!
  - Odlučio sam da posle završenog fakulteta život i karijeru nastavim u inostranstvu!
  - Želim da radim u porodičnoj firmi gde će mi praktična znanja pomoći da unapredim poslovanje!

Sa ovako postavljenim ciljevima prelazimo na sledeći korak, istraživanje akademskih programa koje fakulteti nude a koje će nam pomoći da ostvarimo neki od prethodno navedenih ciljeva.

  3. Fakulteti sa njihovim mogućnostima.
  Državni, privatni fakulteti, akademije, akreditovani ili neakreditovani programi, stipendije za studiranje u inostranstvu i nastavak ovakve liste dovode u pitanje sve prethodno navedeno. Ali mi smo pratili navedene smernice i zbog toga nam neće biti problem da suzimo listu koja se nalazi na sledećem linku: link. Pri odabiru fakuleta i njihovih programa, razmislite o prethodnim školskim aktivnostima, takmičenjima, sekcijama, o oblastima u kojima ste se na pozitivan način izdvajali iz mase i davali primer drugima. To vam je siguran pokazatelj vaših dotadašnjih interesovanja, koje možete ili ne da nastavite da unapređuje tokom i kroz vaše dalje akademsko angažovanje.
  4. Finansijske mogućnosti i njihova ograničenja.
  Pre izbora željenog Univerziteta a kasnije i fakulteta nezaobilazan faktor razmatranja postaju i finansije. U slučaju visoke cene školarine a bez sporednih izvora finansiranja, kao što su stipendije, studenti se neretko odlučuju za finansijski pristupačnije izbore. Pored toga uopšteni troškovi života razlikuju su od grada do grada, pa se u obzir uzima i cena smeštaja, hrane, prevoza...
  U svetu kapitalizma finansijske perspektive i mogućnosti radnog angažmana nakon završenog fakulteta postaju jedan od ključnih, ako ne i ključni faktor odluke, zanemarivajući već prethodno navedene korake. Izbor se svodi na one fakultete koji pružaju mogućnosti pre svega za finansijsku stabilnost nakon završetka istih.
  5. Poseta fakultetu i razgovor sa studentima.
  Nakon što smo izbor suzili na ograničen broj mogućnosti bilo bi dobro, pre konačne odluke, posetiti neke, po vama, najradije izbore. Uzimajući u obzir vreme provedeno tokom studiranja u tim ustanovama, jako je bitno proveriti celokupan ambijent fakulteta, atmosferu, upoznati se sa radom studentskih službi, istražiti mogućnost i za vanakademske aktivnosti. Sve to će vam pomoći da procenite da li je to mesto zaista pravi izbor za ostvarivanje vaše akademske a kasnije i buduće profesionalne orijentacije i ciljeva.
  Ko nam može dati više informacija o jednom fakultetu od samih studenata? Ne ustručavajte se da pitate vaše potencijalne kolege za mišljenje, za savet. Tu će biti svega, od pozitivnih do izrazito negativnih komentara i mišljenja ali na kraju sve je stvar naše lične percepcije.

Odluka nije laka, a rok za njeno donošenje se polako približava. Svaki savet je dragocen, svako iskustvo dobrodošlo ali izbor pravite vi. Procenite sebe, svoja interesovanja, preispitajte vaše mogućnosti ali i perspektive. Uradite test samoprocene: link koji će postaviti osnovu vaše kasnije odluke.

Na kraju se sve svodi na dva odgovora, da li ono što volimo sledi naše ambicije i zamisli o perspektivnom izboru i čemu dati prednost kada se odgovori nađu na granici dve krajnosti?

Kada taj odgovor pronađete vrlo verovatno ste već i doneli odluku!

Važno je da zapamtite da odluka nije konačna, mogućnosti za promenu profesionalne orijentacije su brojni, najbitnije je da radite na sebi, svojim veštinama, da se angažujete i u okviru vanakademskih aktivnosti. Između ostalog tu su vam i prilike za dodatni džeparac ili neko novo profesionalno iskustvo koje će odrediti vaš dalji profesionalni put neretko i u većoj meri od samog formalnog obrazovanja.

Ukoliko vam bude potrebna pomoć tu je i naš HR tim koji će se rado odazvati vašim upitima i eventualnoj saradnji!

Srećno! 😊

Autor: Omladinska zadruga Avala

logo-footer
O namaKontaktPropisiBlog

© 2022 Oz Avala. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti