logo
Poslovi
Članstvo
Za Poslodavce
Propisi
Kontakt
Blog
Prijava

Poslovna komunikacija

konverzacija avala.jpg
Posao Edukacija Studiranje

Kada pričamo o poslovnoj komunikaciji ona obuhvata razmenu informacija, ideja i poruka unutar poslovnog okruženja. To podrazumeva komunikaciju između kolega, nadređenih i tima, kao i komunikaciju s klijentima, partnerima i drugim eksternim saradnicima. Najbitnije komponente poslovne komunikacije uključuju učtivost i srdačnost, poštovanje i profesionalnost, tačnost/jasnoću i blagovremenost. Ne smemo zaboraviti aktivno slušanje i učestvovanje u razgovoru.

Današnja sredstva komunikacije preko različitih e-platformi omogućavaju da usmena i pisana komunikacija ne poznaje prostorne i vremenske granice u realnom vremenu. Zato danas ne može da se zamisli poslovna komunikacija bez Teams-a, e-maila, Zoom-a ili deljenja Power Pointa.

Delotvorna komunikacija s kolegama je ključna za uspešnu saradnju i produktivan rad u timu. U nastavku je nekoliko saveta kako možete da komunicirate s kolegama na profesionalan i efikasan način:

  1. Budite jasni i precizni: Izražavajte svoje misli i ideje na jasan i razumljiv način kako bi se izbegle zabune i nesporazumi. Pitajte kolege da li su svi razumeli šta ste hteli da kažete i budite otvoreni da postave pitanja i da vi na njih odgovorite.
  2. Slušajte sagovornika i aktivno učestvujte u komunikaciji: kada vaše kolege iznose svoje mišljenje i ideje, slušajte ih pažljivo i pokažite interes kroz postavljanje pitanja. Postavljajte pitanja i tražite povratne informacije kako biste pokazali da cenite njihov doprinos. Uvek pohvalite kolegu koji iznese novu ideju.
  3. Budite kratki i konkretni: izrazite svoje mišljenje na jednostavan način da je razumljiv i kolegama koje nisu vašeg obrazovnog profila.
  4. Budite pristojni: Komunicirajte s poštovanjem i pristojnošću sa svojim kolegama. Izbegavajte konfliktne situacije i budite otvoreni za konstruktivnu raspravu.
  5. Budite transparentni: Prenesite na kolege informacije koje su im neophodne za obavljanje poslova, posebno kada je reč o važnim informacijama ili odlukama koje mogu uticati na tim ili organizaciju.
  6. Koristite odgovarajuće kanale komunikacije za različite vrste poruka. Na primer, za hitne ili važne informacije, ukoliko niste u mogućnosti uživo da ih prenesete, možete da koristite telefonske pozive, dok za manje hitne informacije možete da koristite elektronsku poštu ili interne chat platforme. Trudite se da je mail upućen odgovornoj osobi u kompaniji i da je što manje ljudi uključeno u korespodenciju. Sve izuzetno osetljive poslovne informacije ili informacije iz oblasti ljudskih resursa, uvek se trudite da dajete usmeno kako biste naglasili značaj istih i pokazali poštovanje prema kolegama.

Sve navedeno može pomoći u izgradnji pozitivnih odnosa sa kolegama i poboljšati učinkovitost tima.

Autor: Omladinska zadruga Avala

logo-footer
O namaKontaktPropisiBlog

© 2022 Oz Avala. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti