logo
Poslovi
Članstvo
Za Poslodavce
Propisi
Kontakt
Blog
Prijava

Strategije za napredovanje u karijeri u odnosu na tip ličnosti

29.jpg
Posao Edukacija Studenti

Svako od nas je jedinstven i neponovljiv. Zbir smo različitih osobina, uticaja sredine, društvenih i životnih okolnosti. Različiti tipovi ličnosti različito doživljavaju pa samim tim i različito reaguju tj. odgovaraju na izazove. S tim u vezi, kada je reč o napredovanju u karijeri, normalno je da će neke metode i strategije nekome odgovarati i dovesti ga do cilja, a da iste neće biti tako uspešne i efikasne kod drugih ljudi.

U nastavku možete videti koje su preporučljive strategije u odnosu na vaš tip ličnosti:

 1. Ekstrovertna ličnost:
  • Iskoristite svoju prirodnu otvorenost prema ljudima i izgradite široku mrežu kontakata.
  • Preuzimajte inicijativu u timskim projektima i pokažite liderstvo.
  • Učestvujte na konferencijama i javnim događajima kako biste se izložili novim mogućnostima.
 2. Introvertna ličnost:
  • Fokusirajte se na razvoj svojih stručnih veština i ekspertizu u određenoj oblasti.
  • Pronađite mentorstvo ili radite u manjim grupama gde možete bolje izraziti svoje ideje.
  • Koristite pisane komunikacijske veštine, poput pisanja članaka ili blogova, kako biste izgradili reputaciju.
 3. Analitička ličnost:
  • Usredsredite se na sticanje dubinskog znanja i veština u oblasti analize podataka ili istraživanja.
  • Pokažite svoju sposobnost rešavanja problema i kritičkog razmišljanja.
  • Razvijajte veštine prezentacije kako biste mogli jasno komunicirati svoje analitičke rezultate.
 4. Kreativna ličnost:
  • Istaknite se kroz originalnost i inovativnost u svojim radnim zadacima.
  • Preuzimajte projekte koji zahtevaju kreativno razmišljanje i donošenje novih ideja.
  • Učestvujte u umetničkim ili dizajnerskim projektima kako biste razvili svoj kreativni portfolio.
 5. Organizovana ličnost:
  • Budite pouzdani i tačni u ispunjavanju svojih radnih obaveza.
  • Preuzimajte odgovornost za upravljanje projektima i efikasno organizovanje timova.
  • Razvijajte veštine upravljanja vremenom kako biste efikasno obavljali zadatke.


Ukoliko niste sigurni kom tipu ličnosti pripadate, ovo su neke univerzalne smernice za napredovanje u karijeri koje možete pratiti:

 1. Postavite ciljeve - definišite jasne ciljeve koje želite postići u svojoj karijeri i razmislite o oblastima u kojima želite unaprediti svoje veštine. Jasno definisani i merljivi ciljevi pomoći će vam da usmerite svoje napore i imate jasan fokus, a da pritom možete da pratite svoj napredak i ostanete motivisani.
 2. Učite i usavršavajte se – stalno učenje je ključno za napredak u karijeri. Investirajte vreme i trud u sticanje novih veština i znanja. Pohađajte seminare, obuke, kurseve, čitajte relevantnu literaturu i pratite trendove u vašoj oblasti. Takođe, obratite pažnju na druge ljude u vašem okruženju koji su vešti u oblastima koje želite unaprediti. Posmatrajte njihove tehnike, postavljajte pitanja i zatražite savet.
 3. Razvijajte mrežu kontakata – povežite se sa kolegama sa fakulteta, asistentima, profesorima, mentorima. Učestvujte na konferencijama, stručnim događajima i mrežnim platformama kako biste proširili svoju mrežu kontakata.
 4. Preuzimajte inicijativu – budite proaktivni i preuzmite inicijativu u svom radu, nemojte samo čekati da vam zadaci budu dodeljeni, već aktivno tražite nove izazove i projekte. Pokažite svoju motivaciju i sposobnost da samostalno rešavate probleme. To će vam pomoći da se istaknete i pokažete svoj potencijal.
 5. Budite fleksibilni i otvoreni za nove prilike - ponekad će se prilike za napredovanje pojaviti iznenada i mogu biti drugačije od onoga što ste planirali. Razmislite o tome da radite na projektima koji vam pružaju nove veštine ili iskustva, čak iako to znači preuzimanje privremenih ili volonterskih pozicija.


Zapamtite, kontinuirano unapređivanje veština je dugoročni proces. Budite uporni i ne odustajte ukoliko ne postignete trenutne rezultate.

Autor: Omladinska zadruga Avala

logo-footer
O namaKontaktPropisiBlog

© 2022 Oz Avala. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti