logo
Poslovi
Članstvo
Za Poslodavce
Propisi
Kontakt
Blog
Prijava

Studentsko zdravstveno osiguranje: Kome se obratiti kada prehlada pokuca na vrata?

DR.jpg
Posao Edukacija Studiranje

Zdravstveno osiguranje ključan je segmet brige o zdravlju. Studenti, a naročito oni koji studiraju van mesta svog prebivališta, neretko su neupućeni u prava i mogućnosti koja im kao takvima sleduju. Zakon o zdravstvenom osiguranju garantuje vam, dok god imate status studenta ili do navršene 26. godine u tom statusu, pokrivenost širokog spektra zdravstvenih usluga koje su uglavnom besplatne ili se za njih plaća neka minimalna nadoknada.

Kako vam, kao i kod svake birokratizovane procedure, ne bi falio samo onaj jedan papir, u nastavku vam dajemo listu potrebnih dokumenata za ostvarivanje ovog prava:

  - izvod iz matične knjige rođenih;
  - potvrda MUP-a o prijavi prebivališta ili važeća lična karta – fotokopija ili očitana biometrijska lična karta;
  - potvrda ili druga vrsta dokaza koji izdaje prihvatna stanica, odnosno druga ustanova socijalne zaštite sa utvrđenim identifikacionim podacima o licu;
  - potvrda o školovanju za lica od 18 do 26 godina života.

Ovu dokumentaciju potrebno je dostaviti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u opštini u kojoj imate prebivalište (adresa iz lične karte).

Ukoliko ste sa druge strane osigurani preko jednog od roditelja , dovoljno će biti da imate uverenje da ste redovan student kao i zdravstvenu knjižicu. Dalju brigu o vašoj prijavi na zdravstveno osiguranje prepustite firmi u kojoj su zaposleni vaši roditelji.

Sada kada smo sigurni da su nam svi papiri na broju, a zdravstvena knjižica overena, vreme je da se raspitamo o ustanovama u okviru kojih je moguće ostvariti još jedno, od naših studentskih prava. Ukoliko se fakultet koji studirate nalazi na teritoriji opštine gde imate prebivalište, procedura oko ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je standardna i ne postoje odstupanja. Pored Domova zdravlja na raspolaganju su vam i Studentske poliklinike.

Ako sa druge strane studirate van svog mesta prebivališta, imate mogućnost da prebacite zdravstveni karton u Studentsku polikliniku ali onda gubite pravo lečenja u prethodnom Domu zdravlja iz kog ste karton premestili.

Sada već nemate izgovor, zar ne? Preventivni pregledi su tu kako bi sprečili nastanak nekih ozbiljnih problema, a vi kao studenti ostvarujete pravo da besplatno sačuvate vaše zdravlje i doprinesete promociji zdravog načina života.

Kako bi bili sigurni koje usluge su potpuno besplatne a koje se ostvaraju uz odgovarajuću novčanu nadoknadu, predlažemo da posetite sajt Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i iz prve ruke budete informisani o aktuelnom stanju i eventualnim promenama.

Gde sve postoje studentske poliklinike u Srbiji?

Kako bi započeli lečenje u studentskoj poliklinici potrebni su vam overena zdravstvena knjižica i indeks. Većina univerzitetskih gradova u Srbiji ima svoje studentske poliklinike ili studentske ambulante. One su uglavnom smeštene u okviru ili u blizini studentskih domova, što je od velikog značaja za studente koji na taj način mnogo brže dolaze do ostvarivanja prava na svoju zdravstvenu zaštitu, bez predugog čekanja u redovima.

Studentske poliklinike nalaze se na sledećim lokacijama u Srbiji:

Student ste ali imate navršenih 26 godina?

Za vas ipak ne važe gore navedena pravila i pomenuti benefiti. Studenti nakon navršenih 26 godina ostvaruju zdravstveno osiguranje uključivanjem u obavezno zdravstveno osiguranje kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a u okviru mesta prebivališta. To zdravstveno osiguranje uplaćujete vi, dok se overa zdravstvene knjižice vrši na svaka tri meseca uz dokaz o uplati.

U nastavku vam dajemo listu dokumenata koje treba dostaviti matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje:

  1. Lična karta

  2. Potvrda o školovanju

Postoje i određena odstupanja od gore navedenih pravila, a to je da ukoliko se usled bolesti prekine školovanje i nastavi se nakon napunjenih 26 godina, student ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, ali najduže onoliko vremena koliko je trajao prekid školovanja usled bolesti.

Uloga zdravstvenog osiguranja jedna je od nezaobilaznih tema svakog studentskog života, koja ni kom slučaju ne može biti precenjena, niti sme ostati zanemarena. Na to ne možemo gledati kao na luksuz, već kao na potrebu. Vaše zdravlje je najvažniji resurs koji ne može da čeka, dok će položenih ispita biti, ako ne sad onda već u sledećem roku. Zdravstveno osiguranje kao studentima vam je nadohvat ruke, iskoristite ga kao alat koji će vam omogućiti da se sigurno i bezbrižno suočite sa svim izazovima koje donosi studentski život.

Mi se nadamo da nećete morati da koristite ove “pogodnosti” ali važno je da budete informisani o svojim opcijama i da iskoristite resurse koji vam stoje na raspolaganju, kako bi na taj način obezbedili svoje zdravlje.

Autor: Omladinska zadruga Avala

logo-footer
O namaKontaktPropisiBlog

© 2022 Oz Avala. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti