logo
Poslovi
Članstvo
Za Poslodavce
Propisi
Kontakt
Blog
Prijava

Poslodavci

Omladinska zadruga “AVALA” može poslodavcima u najkraćem vremenskom roku da obezbedi potrebne radnike različitih profila i stepena stručnosti.

Naš HR tim u Srbiji više od dvadeset osam godina sarađuje sa inostranim i domaćim kompanijama, pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima na privremeno-povremenim poslovima. Veliko iskustvo koje smo stekli u radu sa kompanijama u Srbiji može da Vam pomogne da unapredite svoje poslovanje. U dosadašnjem radu posedujemo iskustvo u saradnji sa preko 800 komitenata. U svojoj bazi imamo preko 4000 članova različitih profila.

Usluge omladinske zadruge “Avala” su:

Angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima

Angažovanje radnika na sezonskim poslovima

Angažovanje radnika usled povećanog obima posla – obavljanje svih pomoćnih poslova za koje poslodavac ne zasniva radni odnos sa radnikom

Angažovanje radnika na određeni vremenski period

Koeficijent obračuna:

Studenti do 26 godina

Koeficijent

1,292567

Nezaposlena lica do 30 godina

Koeficijent

1,762651

poslodavci

Prednosti i pogodnosti za poslodavce

Velika pogodnost angažovanja radnika preko omladinske zadruge je ta što poslodavac odmah i po principu “hitnog servisa” dobija radnike angažovane po Ugovoru van radnog odnosa. Celokupnu administraciju, kao i proces regrutacije i primarne selekcije kandidata preuzima zadruga.

Takođe, Vašoj kompaniji obezbeđujemo najniže troškove zapošljavanja omladinaca na projektima ili kao ispomoć zaposlenima. Samim tim kompanija značajno štedi na svim bitnim resursima - vremenu, broju zaposlenih u HR sektoru, finansijama i dr.

logo-footer
O namaKontaktPropisiBlog

© 2022 Oz Avala. Sva prava zadržana.