Poslodavci

omladinska zadruga poslodavci

Naš HR tim u Srbiji više od dvadeset pet godina sarađuje sa inostranim i domaćim kompanijama, pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima na privremeno povremenim poslovima. Veliko iskustvo koje smo stekli u radu sa kompanijama u Srbiji može da Vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima ovakve organizacije.

Usluge omladinske zadruge “Avala” su:

Angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima
Angažovanje radnika na sezonskim poslovima
Angažovanje radnika usled povećanog obima posla – obavljanje svih pomoćnih poslova za koje poslodavac ne zasniva radni odnos sa radnikom
Angažovanje radnika na određeni vremenski period

U dosadašnjem radu posedujemo iskustvo u saradnji sa preko 800 komitenata. Trenutno u svojoj bazi imamo preko 4000 članova, od toga 700 radno angažovanih. Povezani smo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje što nam pomaže da dodjemo do potrebnih radnika za usko specijalizovane poslove.

Koeficijenti obracuna:

Kategorija Opis Koeficijent
I Studenti do 26 godina 1,292567
II Nezaposlena lica do 30 godina sa overenom zdravstvenom knjizicom. Prijavljuju se u CROSO (centralni registar) po sifri 121 – članovi omladinske, odnosno studentske zadruga, koji zdravstveno osiguranje ostvaruju po drugom osnovu 1.601728
III Nezaposlena lica do 30 godina 1.784051

.

Prednosti i pogodnosti za poslodavce

Velika pogodnost angažovanja radnika preko omladinske zadruge je ta što poslodavac odmah i po principu “hitnog servisa” dobija radnika. Time izbegava obimnu administraciju i postupak prijave i potražnje određenih profila radnik. Poslodavac je u prilici da izabere jednog kandidata između više kandidata koje mu zadruga šalje na razgovor i u prilici je da odmah zameni radnika koji neostvaruje prosečne rezultate. Poslodavac ostvaruje manje troškove jer plaća samo efektifan rad.

Najbitnije od svega je da poslodavac nema obavezu da drži radnika na poslu, ako nema dovoljan obim poslova, već može da mu zaključi uput za rad i da nastavi kada se za to steknu uslovi. Takođe poslodavac nema obavezu da organizuje posebnu službu koja bi vodila evidenciju o radu zadrugara i obračunatih zarada, poreza i slično. (Izvor)

omladinska zadruga