Propisi

omladinska zadruga propisi

Pravni propisi koji regulišu rad omladinskih zadruga:

–  Zakon o zadrugama (Sl.list SRJ br. 112/2015),
–  Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl.list SRJ br.20/98 I Sl.glasnik br.47/2010),
–  Zakon o radu ( Sl.glasnik RS br.24/05, 75/14),
–  Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03),
–  Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS br.107/05),
–  Zakon o porezu na dohodak gradjana (S.glasnik RS br. 24/01, 80/02),

–  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS br. 84/04),
–  Zakon o PDV-u (Sl.glasnik RS BR.84/04).

Zakon o radu ( Sl.glasnik RS br. 75/14)

Član 198 „Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.“

Član 35 „Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.“