logo
Poslovi
Članstvo
Za Poslodavce
Propisi
Kontakt
Blog
Prijava

Sve što treba da znate

O zakonskim regulativama

Pravni propisi koji regulišu rad omladinskih zadruga

propisi
Zakon o radu (Sl.glasnik RS br. 75/14)
  • Član 198 „Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.“
  • Član 35 „Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.“
Zakon o zadrugama
(Sl.list SRJ br. 112/2015)
Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva
Sl.list SRJ br.20/98 I Sl.glasnik br.47/2010)
Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju
(Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03)
Zakon o zdravstvenom osiguranju
(Sl.glasnik RS br.107/05)
Zakon o porezu na dohodak građana
(S.glasnik RS br. 24/01, 80/02),
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
(Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03)
Zakon o PDV-u
(Sl.glasnik RS BR.84/04)
logo-footer
O namaKontaktPropisiBlog

© 2022 Oz Avala. Sva prava zadržana.

Politika privatnosti